Projekt „Festival ženského futbalu“ organizuje Slovenský futbalový zväz s cieľom rozvíjať ženský futbal na Slovensku. Je určený len pre kategórie ročníkov 2005 a mladších. V piatok doobeda predstavili festival v škole K. Mahra v Trnave.


„Projekt sa organizuje pravidelne s niektorým futbalovým klubom, pričom ja som vďačný, že mi Spartak túto možnosť dal a súhlasil, aby sa tento festival zorganizoval v našom meste,“ hovorí s úsmevom tréner žien Spartaka Trnava Marián Kováčik.

Festivalu sa zúčastnili dievčatá z rôznych základných škôl v Trnave, ale aj z dedín, Senice či futbalistky Spartaka Trnava. Na ôsmych pripravených stanoviskách si mohli vyskúšať svoju obratnosť, techniku, vedenie lopty, streľbu či skákanie vo vreci.

Po aktivitách nasledoval futbalový turnaj, kde vôbec nešlo o víťaza, ale o to, aby si dievčatá medzi sebou zahrali a futbalovo sa zabavili.

Tréneri Spartaka Trnava na čele s Mariánom Kováčikom ocenili vyše 50 dievčat za ich individuálne schopnosti, ale i družstvá, ktoré sa v turnaji umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste.

Slovenský futbalový zväz chce už v tomto mladom veku pritiahnuť dievčatá k futbalu. Dievčatá sa zabavili, schuti si zahrali futbal, ukázali svoje individuálne schopnosti a spokojné odchádzali domov.

Tiež by som rád poďakoval Marekovi Ondrejkovi, brankárovi Spartaka Trnava Adamovi Jakubechovi a reprezentantkám Slovenska Alexandre Bíroovej a Natálii Látalovej za ich prítomnosť a podporu tejto akcie. Poďakovanie patrí tiež našim hráčkam FC Spartak Trnava či už ženám, juniorkám alebo žiačkam. Prišli, pomohli, trénovali, zabávali sa s dievčatami, boli neskutočné. Bez ich pomoci by som to nezvládol. Samozrejme ďakujem trénerom a kolegom za rady a posledné poďakovanie patrí hospodárovi pánovi Bartošovi, ktorý sa stará o areál K. Mahra, ale aj rodičom, ktorí sa festivalu zúčastnili. Verím, že sa podobná akcia ešte zopakuje,“ povedal na záver tréner Marián Kováčik.