KAUZA TRUTZA V DUNAJSKEJ STREDE: SPARTAK PODAL SAŽNOS, ŽIADA EXEMPLÁRNE TRESTY

KAUZA TRUTZA V DUNAJSKEJ STREDE: SPARTAK PODAL SAŽNOS, ŽIADA EXEMPLÁRNE TRESTY

V nedežu večer sa na sociálnych sieach objavila po zápase nadstavbovej časti Fortuna ligy skupiny o titul medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava fotografia zachytávajúca športového riaditeža Slovana Bratislava Richarda Trutza pred šatňou rozhodcov v Dunajskej Strede.

"Samozrejme sme uvedenú fotografiu zaregistrovali na sociálnych sieach. Klub to bude rieši oficiálnou sažnosou na príslušné orgány SFZ a ÚLK. Do ich vyjadrení nebudeme záležitos mediálne komentova," reagoval krátko klub v pondelok večer pre médiá a na svojej oficiálnej FB stránke.

Samotný Richard Trutz v utorok v médiách priznal (pluska.sk), že v šatni rozhodcov po uvedenom zápase bol. FC Spartak Trnava preto konal a na riadiaci orgán Úniu Ligových klubov zaslal oficiálnu sažnos. Tú adresoval na vedomie aj prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi, generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Klimentovi, Komisii rozhodcov SFZ a Disciplinárnej komisii SFZ.

„Boli sme však očitými svedkami toho, že tento pán sa pohyboval v týchto priestoroch aj pred samotným zápasom a aj po ňom. Najlepšie by pohyb p. Trutza vedeli zdokumentova zábery z bezpečnostnej kamery, ktorá je na štadióne v spomínaných priestoroch a na prípadné vyžiadanie by ich domáci klub mal da k dispozícii,“ píše Spartak v úvode sažnosti.

Trnavčania sa pritom vôbec nesažujú na výkon rozhodcov v tomto zápase, poukazujú len na skutočnos, že Trutz nemal v technickej zóne a kabíne rozhodcov čo hžada. Fanúšik môže teda jasne vidie, že nejde o žiadnu konšpiráciu Spartaka, keďže sa klub sažuje len na hrubé porušenie noriem a futbalových predpisov. Zároveň klub reaguje, že ak sa jeho zástupcovia zúčastňujú iných zápasov, tak sa zdržujú výlučne na mieste, kde patria - teda na tribúne a nie v priestoroch, kde nemajú čo robi. Mimochodom, je zarážajúce, že Slovan reagoval na sažnos Spartaka bez toho, aby vôbec videl, čo sa v nej píše... (Prvý raz je zverejnená teraz.)

„V žiadnom prípade netvrdíme, že p. Trutz a jeho návšteva v šatni rozhodcov mala vplyv na výkon rozhodcov v tomto zápase. Naopak sme názoru, že všetci rozhodcovia zvládli svoju úlohu bez výrazných pripomienok z našej strany. Naša výhrada smeruje však k tomu, že osoba, zvl᚝ ak ide o funkcionára klubu priameho konkurenta v ligovej tabužke, sa môže opakovane vožne pohybova v priestoroch štadióna, do ktorých nemôže ma v žiadnom prípade povolený vstup,“ píše klub ďalej v sažnosti.

Z tohto dôvodu sa klub rozhodol poda sažnos a to na klub Dunajskej Stredy a ďalšie osoby.

„Podávame preto týmto oficiálnu sažnos na domáci klub FC DAC 1904 Dunajská Streda, ako organizátora zápasu a jeho usporiadatežskú službu, že umožnila opakovane vpustenie a pohyb neoprávnenej osoby do priestorov pre hráčov mužstiev a delegované osoby a vstup do šatne rozhodcov. Rovnako podávame oficiálnu sažnos na športového riaditeža ŠK Slovan Bratislava p. Richarda Trutza za viacnásobné porušenie futbalových noriem a predpisov tým, že ako funkcionár klubu ŠK Slovan Bratislava sa pohyboval vedome a neoprávnene v priestoroch štadióna FC DAC 1904 Dunajská Streda pri zápase, v ktorom nebol jeho klub priamym účastníkom a vstúpil do šatne rozhodcov tohto zápasu aj napriek tomu, že si musel by vedomý, že to futbalové normy nepripúšajú. Zároveň podávame oficiálnu sažnos na náhradného rozhodcu spomínaného zápasu ako aj na oboch delegátov SFZ (DS a DPR), ak túto uvedenú skutočnos neuviedli vo svojich správach a záznamoch zo stretnutia,“ uvádzajú andeli v sažnosti.

Strana Slovana odkázala Trnavčanom, že ich pohžad na vec vníma ako nevydarený prvoaprílový žart.Spartak je ale presvedčený, že konanie vrcholového predstaviteža manažmentu belasých berú slovanisti na žahkú váhu. Samotný Richard Trutz sa obhajuje tým, že bol pozdravi bývalých kolegov a zažela im pekné sviatky. Reakcie slovanistov považuje Spartak za doslova smiešne a má na vec úplne opačný názor. Tvrdo takéto konanie odsudzuje a považuje ho za nemyslitežné a neakceptovatežné. Ak Richard Trutz tvrdí, že je to len mediálna hra Trnavy a hžadanie senzácie, tak je to z jeho strany zarážajúce. Prípad si všímajú aj popredné slovenské, dokonca aj zahraničné médiá. Citujeme isport.cz: „Slovensko rieši škandál. Riaditeža Slovana nachytali ako išiel za rozhodcami“. Určite ho budú aj ďalej sledova. Podobne aj široká futbalová verejnos.

„Upozorňujeme zároveň, že takéto konanie p. Trutza je nie len závažným porušením platných futbalových noriem a predpisov zo strany domáceho klubu a samotného funkcionára klubu ŠK Slovan Bratislava, ale medializáciou tohto konania je hrubo poškodené meno a dôveryhodnos ligového futbalu ako takého. Je tiež zdrojom na vyvolávanie špekulácií a indícií o ovplyvňovaní činnosti rozhodcov v ligových zápasoch, ako aj o celkovej regulárnosti súaže Fortuna ligy,“ píše klub v sažnosti.

Spartakovci žiadajú jasnú deklaráciu, že takéto niečo sa nebude v budúcnosti opakova a chcú exemplárne tresty!

„Záverom preto žiadame o exemplárne potrestanie všetkých, ktorí sa v tomto prípade dopustili hrubého porušenia platných futbalových noriem a predpisov a zároveň sa tak jasne deklarovalo, že takéto a podobné prípady sa už nesmú v budúcnosti opakova a nebudú sa v žiadnom prípade beztrestne tolerova, tak ako tomu už v minulosti niekožkokrát bolo,“ píše FC Spartak v závere sažnosti.aktuálne na spartak.sk