Spartak dal financie a mesto garantovalo umelý trávnik. Ten nie je dodnes

Spartak dal financie a mesto garantovalo umelý trávnik. Ten nie je dodnes

Prednedávnom sa na Slávii začalo s rekonštrukciou dvoch ihrísk. Ako sa na to pozerá mládež Spartaka Trnava, ktorá plochy využíva pre tréningy i majstrovské zápasy, sme sa porozprávali s manažérom mládeže Mariánom Černým.

Vráťme sa na začiatok. FC Spartak Trnava spolu s Lokomotívou Trnava požiadali mesto, aby do svojho rozpočtu ešte na rok 2017 zahrnulo výstavbu umelého trávnika...

„ Počas jarných mesiacov v roku 2017 prišlo k prvým rokovaniam. Preberali sa úvodné možnosti, ako na Slávii vybudovať umelú trávu, resp. zrekonštruovať tú, ktorá sa využíva na pôde Lokomotívy. Následne v máji 2017 si mesto zobralo úver vo výške 1,5 milióna eur na rekonštrukciu športovísk na Slávii. Úver zahŕňal aj výstavbu umelej trávy.“

Aká je teda aktuálny stav na Slávii?

„Zhruba v polovici októbra sa začalo s rekonštrukciou ihrísk č. 4 a 5., ktoré sa zmenia na jednu veľkú bezbariérovú plochu. Novovybudované ihrisko bude mať po dokončení veľké využitie na tréningový proces, čím sa ušetria zápasové plochy. Každopádne, zaráža nás, že v projektovej dokumentácii sme nenašli žiadne opatrenia voči škodcom – krtkom, ktorých je v týchto miestach veľký výskyt. Toto je na Slávii dlhodobý problém, na čo sme viackrát radnicu upozornili. Je viac ako pravdepodobné, že po zhotovení diela sa krtince objavia opäť. Dielo za viac ako 320-tisíc eur sa tak znehodnotí a nebude spĺňať svoj účel.“

Podieľa sa finančne na spomínanej rekonštrukcii aj Spartak?

„Áno. Futbalová akadémia FC Spartak Trnava získala ako jedna z deviatich akadémií dotáciu od SFZ vo výške 200 000 eur. V tej dobe o ňu z celého Slovenska žiadalo štrnásť akadémií. Dostalo ich iba deväť. Získané finančné prostriedky sme ponúkli mestu. Prioritou bolo vybudovať umelý trávnik. Dostali sme odpoveď, že umelá tráva z týchto prostriedkov nemôže byť zhotovená, keďže mesto čerpalo úver na obnovu Slávie a z tohto úveru bude trávnik s umelým kobercom zrealizovaný. Preto sme začali hľadať alternatívu, ako financie investovať a vložiť do majetku mesta. Na základe toho vznikol spomínaný projekt prepojenia ihriska č. 4 a 5 – bezbariérového ihriska nielen pre tréningové účely Spartaka, ale tiež pre všetky kluby a verejnosť v našom meste.“

Aké boli podmienky?

„Podmienkou čerpania dotácie bolo, že sa musí vybudovať umelá tráva. Naša akadémia nemá do dnešného dňa umelý trávnik. Bola to priorita nielen naša, ale aj SFZ. Mesto túto podmienku za prítomnosti svojich predstaviteľov, Slovenského futbalového zväzu a FC Spartak Trnava zagarantovalo.“

Do dnešného dňa umelá tráva nie je. Prečo?

„Nielenže nie je, ale nie je ani vysúťažený dodávateľ. Zatiaľ neprebehlo žiadne verejné obstarávanie. Umelá tráva sa najskôr môže začať stavať až začiatkom budúceho roka. To znamená, že najreálnejší čas, kedy bude využiteľná, je máj 2019. Zhruba dva roky od zobratia úveru.“

Prečo vznikli neočakávané problémy?

„O tých sme sa dozvedeli až po tom, čo som vystúpil pred mestskými poslancami a následne ich požiadal, aby sa vyjadrili k umelej tráve. Problém vznikol vraj už pri projektovej dokumentácii. Následne sa ozvali tenisti z vedľajšieho klubu TC Empire. Sťažovali sa na prípadný hluk z trávnika. Pre mňa je to zvláštne, až smiešne. Umelý trávnik sa využíva v mesiacoch november až marec. V tomto období tenisti trénujú v halách, resp. pod krytými kurtami, a do priameho styku s týmto ihriskom sa nedostanú. Ďalej sa riešil problém so závlahovým systémom. Nie som odborník, ani nevie, do akej miery je to relevantné. Viem však pochopiť určité veci. Ale aby sa ihrisko nedokázalo vybudovať v priebehu dvoch rokov? Veľmi dlhý čas.“

Ako sa k tomu všetkému postavilo mesto, ktoré garantovalo, že umelý trávnik do roku 2018 vybuduje?

„To je pre mňa na tom najviac zarážajúce, keďže už v letných mesiacoch 2018 kompetentní vedeli, že ihrisko nebude v tomto roku hotové. Chápem, že mohli vzniknúť určité prekážky a legislatívne úkony, ktoré znemožnili vybudovať umelý trávnik. Avšak, ako šéf mládeže, ktorý je zodpovedný za viac ako 400 trnavských detí, vrátane dievčat, ma zaráža, že radnicanepristúpila k riešeniu tejto situácie. Navyše, nehľadali ani spôsob ako ju riešiť. Škoda.“

Bolo vôbec nejaké riešenie?

„Už v auguste tohto roka sa vedelo, že ihrisko nebude dobudované v roku 2018. To bolo jasné. Malo sa jednoducho hľadať riešenie. Mali sme byť prizvaní na stretnutie a oboznámení o situácii, ktorá nastala. Mohol sa skúsiť nájsť spôsob výmeny koberca na Lokomotíve, ktorý je aj tak nutné vymeniť. Ak by i toto z časového či iného hľadiska nebolo možné zrealizovať, mesto Trnava malo byť nápomocné pri hľadaní využitia umelého trávnika v okolitých mestách ako sú Sereď, Hlohovec alebo Senec. Keďže za aktuálnu situáciu je priamo zodpovedné.“

Ako je teraz vnímaný celý problém?

„Sme postavení pred situáciu, že nemáme kde odohrať svoje majstrovské zápasy. Jediné ihrisko, ktoré rozmerovo spĺňa kritéria, je Lokomotíva. Jej umelý trávnik ale do dnešného dňa nemá platnú pasportizáciu. Musíme si tak hľadať azyl v okolí. Nie je to jednoduché. Situácia je veľmi vážna, až kritická. Väčšina umelých trávnikov je obsadená. Do úvahy pripadá spomínaná Lokomotíva, tá však musí získať podmienku, resp. výnimku. Nie je v dobrom stave. Je schopná akurát tréningových jednotiek. Aj to na základe kvalitnej starostlivosti ľudí z Lokomotívy. Inak hrozí vyššie riziko nežiaducich zranení. Každý si povie, prečo FC Spartak Trnava nevybudoval takýto trávnik. Opakujem, Spartak ponúkol získané finančné prostriedky – 200 000 eur mestu. Mesto za účasti FCST a SFZ garantovalo, že umelý trávnik do konca roka 2018 vybuduje. Nestalo sa a je v nedohľadne.“

Mladšie kategórie trénujú na ihrisku K. Mahra. Aká je situácia tam?

„Toto ihrisko máme dlhodobo v užívaní a za ten čas sa z neho stal krásny športový areál, ktorý využíva viac ako 100 detí denne. Majú tak možnosť rozvíjať svoj talent. Každopádne, v júni 2017 sme požiadali o dobudovanie infraštruktúry – kontajnery i šatne. Na pôde mesta nám to bolo prisľúbené. Nasvedčuje tomu fakt, že Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava dala vypracovať pre šatne projekt. Bohužiaľ, finančné prostriedky na realizáciu sa v mestskej pokladni nenašli.“

Čo bude teraz nasledovať?

„Sme veľmi sklamaní, ako mesto k situácii pristúpilo. Musíme však hľadať riešenia. U nás sa pracuje kvalitne, čoho dôkazom je, že z našej akadémie odišli traja TOP futbalisti do najlepších líg v Európe.Mládežnícke kategórie fungujú v našom klube na vysokej úrovni – spomeniem postavenie dorasteneckých kategórií, kde U19 aktuálne stráca bod na prvú priečku. Futbalisti do šestnásť rokov vedú ligu. Ukazovateľom je taktiež aj počet našich hráčov v mládežníckych reprezentáciách Slovenska. Žiaľ, radnica to vidí asi inak, keď takto pristupuje k zlepšeniu tréningových podmienok pre trnavskú mládež. Pritom máme možnosť mať zo Slávie krásny športový areál, ktorý nám môžu závidieť aj v zahraničí.


aktuálne na spartak.sk