Najmladšie kategórie v Spartaku Trnava sa v posledných rokoch tešia obrovskému záujmu širokej verejnosti – rodičov, ktorí týždeň čo týždeň privádzajú svoje malé ratolesti na tréningy predprípraviek s vierou, že raz z ich detí vyrastú profesionálni futbalisti.


Práve vďaka nim v Spartaku nemusíme robiť nábory detí, ale ide skôr o výber tých najtalentovanejších a pohybovo nadaných. Žiaľ, vzhľadom na obmedzené počty hráčov v týchto kategóriách v minulých rokoch nie všetky deti dostávali dostatok času na rozvinutie svojho talentu. Tento problém sa mládežnícka sekcia Spartaka Trnava bude snažiť vyriešiť vďaka novému projektu s názvom „Futbalová školička“, ktorý od októbra spúšťa pod záštitou trénera U16 Ľuboša Benkovského.

„Futbalová školička“ je projekt, ktorý je určený pre pohybovo nadané, talentované deti milujúce futbal s ročníkom narodenia 2009, 2010, 2011 a mladšie. Hlavným cieľom projektu je prilákať deti, ktoré sú pohybovo nadané a majú záujem o prvé kontakty s futbalovou loptou, prípadne deti, ktoré chcú naďalej pôsobiť v Spartaku, no početnosť v kádroch im to nedovoľovala. Hlavným zameraním projektu bude všeobecný pohybový rozvoj a učenie sa základným herným zručnostiam formou rôznych zábavných hier pod vedením kvalifikovaných trénerov (Adam Chorváth, Denis Ďuga, Miriama Matulová a Petra Hencelová).

Tréningy budú bývať v halách v Modranke v piatok o 17:00 a na Stavebnej strednej škole v utorok o 18:00. Vzhľadom na kapacitu haly bude počet obmedzený na 24 detí a voľné miesta sa rýchlo plnia. V prípade veľkého záujmu je reálne, že sa časom otvoria ďalšie skupiny. Prihlasovať deti do „Futbalovej školičky“ je možné na e-mail adam.chorvath@gmail.com a tel. kontakt +421907963413.